Ameryka Północna i jej narodowe religie

Rdzenne ludy Ameryki Północnej posiadają swoje własne wierzenia. Można pod tym względem wyróżnić dwa podstawowe obszary. Arktykę zamieszkują Inuici, czyli Eskimosi, natomiast odrębny charakter mają religie ludów zamieszkujących Wschodnią Sub-Arktykę, Wschodnie Równiny oraz tereny południowo zachodnie Ameryki Północnej...

Zobacz