single

Ukraina - charakterystyka kraju

Ukraina jest jednym z sąsiadów Polski, położonym w Wschodniej Europie. Oprócz naszego kraju graniczy również z Białorusią (od północy), z Rumunia i Mołdawią (od południa), z Federacją Rosyjską (od północnego wschodu) oraz z Słowacją i Węgrami (od zachodu). Ukraina jest republiką prezydencko-parlamentarną, a obecną głową tego demokratycznego państwa jest Wiktor Janukowycz. Zajmuje ona 45. miejsce pod względem powierzchni kraju na świecie (603 700km2) oraz 26. miejsce pod względem liczby ludności (ponad 45 mln). Wbrew błędnym postrzeganiom, jako, że język rosyjski jest oficjalnym, językiem urzędowym jest ukraiński.

Ukraina należy do wielu organizacji międzynarodowych m.in.: Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rady Europy itd. Ponadto warto przypomnieć, że państwo to brało udział w założeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Państwem suwerennym jest od roku 1991. Jeśli chodzi o religię dominującą bez zwątpienia należy wskazać na prawosławie. Wyróżnia się Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (środkowe terytorium kraju) oraz Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (na wschodzie kraju). Prawie 80% narodowości stanowią Ukraiński, natomiast niecałe 70% deklaruje, że posługuje się językiem urzędowym (dzieje się tak, ponieważ na terenie południowo-wschodnim nastąpił silny proces rusyfikacji).