single

Kazachstan - państwo Euroazji

Chociaż częściej utożsamiamy Kazachstan, jako państwo położone w Azji, faktem jest, że częściowo leży ono również w Europie. Do części Azjatyckiej należy zaliczyć 88% powierzchni całego kraju, natomiast do części europejskiej, do której należą wszystkie tereny na zachód od rzeki zwanej Embą, 12%. Kazachstan powstał w roku 1991, czyli z chwilą upadku Związku Radzieckiego. Do sąsiadów tego kraju należą Chiny, Kirgistan,Turkmenistan, Uzbekistan oraz Federacja Rosyjska. Długość wszystkich granic wynosi 12 187 km.

Kazachstan słynie również z faktu, iż ma dostęp do Morza Kaspijskiego, czyli największego jeziora świata. Na czele państwa, które jest republiką stoi prezydent. Zostaje on wybierany w powszechnych wyborach na okres lat pięciu, z możliwością ubiegania się o to stanowisko dowolna liczbę razy. Obecnie władzę sprawuję Nursułtan Nazarbajew. Trzeba podkreślić, że urząd prezydenta jest bardzo silny, gdyż może on m.in. bez żadnych konsultacji politycznych rozwiązać parlament, odwołać rząd, czy zarządzać referendum. Władzę ustawodawczą w Kazachstanie sprawuje dwuizbowy parlament.

Jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu tego państwa, to w zachodniej i środkowej części dominują tereny nizinne. Występuje tu m.in. Nizina Wschodnioeuropejska, Nizina Nadkaspijska, a na południu niskie góry Mugodżary rozdzielają równoleżnikowy pas nizin. Północną część kraju pokrywa Płaskowyż Turgajski, a wschodnią Pogórze Kazachskie.