single

Luksemburg - kraina wzgórz i lasów

Luksemburg to niewielki kraj, otoczony przez Niemcy, Francję i Belgię. Nie dziwi, więc fakt, że historia tego państwa jest ściśle związana z dziejami tych trzech, potężnych sąsiadów. Luksemburg jest jednym z państw założycielskich Unię Europejską. Powierzchnia wynosi 2586km2, a liczba mieszkańców wynosi zaledwie 0,5mln. Jednostką monetarną funkcjonującą na terenie tego kraju jest euro. Luksemburg stał się oficjalnie członkiem strefy euro w roku 1999 oraz członkiem strefy Schengen w roku 1985. Karty historii Luksemburga donoszą, że znajdował się pod niewolą wielu państw i dynastii.

W dzisiejszych czasach jest dziedziczną monarchią konstytucyjną z parlamentem składającym się z jednej izby. Jeśli chodzi o język narodowych obywateli tego kraju, to luksemburski w znacznym stopniu przypomina niemiecki. Język niemiecki jest pierwszym obcym, jakiego uczy się w luksemburskich szkołach, gdyż używany jest bardzo często w mediach. Język francuski natomiast służy porozumiewaniu się w dziedzinach administracji. Jeśli chodzi o gospodarkę, to opiera się ona szczególnie na produkcji stali i sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym. Luksemburg to kraina wzgórz i lasów, duże więc znaczenie mają także rolnictwo, produkcja win (zwłaszcza przy granicy niemiecko-luksemburskiej, w dolinie Mozeli) oraz produkcja piw.