single

Liechtenstein - raj podatkowy

Pomiędzy Austrią i Szwajcarią leży małe górskie państwo o nazwie Liechtenstein, które należy do jednych z najbogatszych w całej Europie. Stolicą Księstwa Liechtensteinu jest Vaduz, a główną rzeką Ren. Państwo to jest krajem podwójnie śródlądowym. Liechtenstein nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Językiem urzędowym jest język niemiecki, jednak większość obywateli posługuje się dialektem alemańskim tego języka. Jedenaście gmin, na które dzieli się ten kraj podporządkowane są dwóm regionom o nazwach: Oberland (6 gmin) oraz Unterland (5 gmin). Dawny podział feudalny skutkuje silnym rozdrobnieniom na tle administracyjnym np. stolica kraju, która jest zarazem gminą dzieli się na 6 części. Zachodnie granice państwa wyznacza bieg rzeki Ren, natomiast naturalną granicę wschodnią tworzą łańcuchy alpejskie.

Najwyższy szczyt w tym kraju to Grauspitz (2599 m n.p.m.). Jak już wcześniej zostało wspomniane Liechtenstein to jedne z najbogatszych krajów Europy o czym doskonale dowodzi PKB na 1 mieszkańca: 141,1 tys. amerykańskich dolarów. Ponadto to maleńkie państwo w Europie Zachodniej nazywane jest rajem podatkowym, ze względu na niską ich wysokość oraz prowadzoną w kraju liberalną politykę. Liechtenstein jest miejscem, w którym swoją siedzibę ma wiele towarzystw finansowych oraz zagranicznych firm.