single

Łotwa - państwo nad Morzem Bałtyckim

Łotwa jest krajem położonym w Europie Północnej, który swoją niepodległość odzyskał w roku 1991, z chwilą rozpadu ZSRR. Stolicą kraju jest Ryga, natomiast obowiązującą walutą "łat". Powierzchnia tego kraju wynosi 65 000km2, natomiast liczba mieszkańców 2,3mln. Od 2004 roku Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej, a trzy lata później stała się członkiem strefy Schengen. Łotwa jest państwem o nizinnym ukształtowaniu terenu i leży, podobnie jak Polska nad Morzem Bałtyckim. W znacznym stopniu kraj ten pokryty jest lasami, nie dziwi, więc fakt, że świetnie rozwija się tam przemysł budowlany i papierniczy.

Bogactwo przyrody Łotwy budzi zachwyt wśród wszystkich odwiedzających to państwo turystów z całego świata. Duży dochód tego państwa stanowi również produkcja towarów konsumpcyjnych, maszyn i tkanin. 59% wszystkich mieszkańców stanowią Łotysze. Kraj ten w duży stopniu zamieszkiwany jest również przez Rosjan, którzy stanowią aż 29%. Jedna trzecia wszystkich obywateli żyje w stolicy kraju. Założona została wraz z początkiem XIII wieku i jest największym z wszystkich miast krajów bałtyckich. Każdy, kto będzie miał okazję gościć w tym miejscu powinien obowiązkowo zobaczyć Statuę Wolności, która jest jednym z najwyższych pomników w Europie. W Łotwie władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament, składający się ze 100 parlamentarzystów. Kadencja sejmu wynosi 4 lata, tak samo jak okres sprawowania rządów prezydenta.