single

Obwód kaliningradzki - europejska część Rosji

Rosja jedno z najpotężniejszych mocarstw na świecie jest zarazem największym krajem, gdyż jego powierzchnia zajmuje zarówno część Europy, jak i Azji. Państwo to jest także sąsiadem Polski, ale nie do końca w bezpośredni sposób. Mianowicie nasz kraj graniczy z eksklawą Federacji Rosyjskiej zwaną obwodem kaliningradzkim. Obszar ten liczy 15 096 km2 oraz ma dostęp do Morza Bałtyckiego. Stanowi on wysunięty najdalej na zachód teren przynależny do Rosji. Nie posiada on łączności z główną częścią Rosji, mówi się więc, że jest półenklawą.

Obwód kaliningradzki oddzielają dwa niepodległe państwa, z którymi graniczy, a mianowicie: Polska i Litwa. Odcinek wybrzeża Morza Bałtyckiego na tym obszarze wynosi 147 km. Do terytorium tego obszaru wchodzą również historyczne krainy: Sambia,, Barcja, Natangia oraz Litwa Mniejsza (Pruska Litwa). Pod względem administracyjnym obwód kaliningradzki dzieli się na 5 rejonów. Największe miasta nie są brane pod uwagę i są jednostkami na prawach rejonu.

Taki podział obowiązuje od 2007 roku, po przeprowadzonych reformach. Większość ludzi zamieszkujących ten obszar jest wyznania prawosławnego. Po latach panowania ZSRR, czyli okresie ateizacji duża grupa ludzi deklaruje, że jest niewierząca. Występuje tam też wiele mniejszości wyznaniowych, które są bardzo niewielkie np. muzułmanie, protestanci, katolicy.