single

Litwa - kraj bałtycki

Jednym z sąsiadów Polski, którego historia od wieków ściśle się wiąże z dziejami naszego kraju jest Litwa. Republika Litewska to jedne z krajów bałtyckich, który graniczy z Rosją (od zachodu), z Polską (od południowego zachodu), z Białorusią (od wschodu) oraz z Łotwą (od północy). Początek tego kraju ma miejsce w XIII wieku, chociaż pierwsze wzmianki na jej temat pojawiają się w XI wieku. Wielkie Księstwo Litewskie było największym państwem w Europie oraz wchodziło w różnego rodzaju unie z państwem polskim.

Od 1795 roku została uzależniona od władzy rosyjskiej, a deklarację niepodległości ogłosiła w 1980 roku. Od tego czasu nosi oficjalną nazwę Republiki Litewskiej, a konstytucja tego państwa weszła w życie 6 listopada 1992 roku. W kraju tym panuje demokracja semiprezydencka oraz trójpodział władz. Parlament złożony z jednej izby sprawuje władzę ustawodawczą, natomiast władza wykonawcza spoczywa w rękach prezydenta i rządu. Niezawisłe sądy, czyli: Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny i Sąd Apelacyjny, odpowiedzialne są za władzę sądowniczą. Litwa to w przeważającej części kraj o ukształtowaniu nizinnym. Do najwyższych wzniesień należy Wysoka Góra, położona na Wyżynie Miednickiej. W centralnej części kraju występuje wiele form polodowcowych, natomiast tereny położone nad morzem są raczej niskie i wyrównane.