single

Belgia - kraj trzech stref językowych

Królestwo Belgii to oficjalna nazwa kraju położonego w zachodniej Europie, w południowych Niderlandach. Belgia graniczy z Francją, Luksemburgiem, Niemcami oraz Holandią. Jest ponadto członkiem trzech najważniejszych organizacji: NATO, Unii Europejskiej oraz ONZ. Jeśli chciałoby się wskazać na język urzędowy tego państwa należy wspomnieć, iż podzielone jest na trzy strefy językowe: francuską, niderlandzką i niemiecką. W wyniku tego można wyróżnić trzy języki oficjalne, przy czym językiem niemieckim posługuje się podobno tylko 1% mieszkańców. Belgia zajmuje 136. miejsce na świecie, jeśli chodzi o powierzchnię kraju (30 528 km2) oraz 77. miejsce pod względem liczby ludności (ponad 11 mln).

Stolicą Królestwa Belgii jest położona nad rzeką Senne Bruksela, która stanowi również centrum Unii Europejskiej. Kraj jest monarchią konstytucyjną, a głową państwa król Filip I Koburg. Parlament złożony jest z dwóch izb: Izby Deputowanych i Senatu. Rada Regionalna pełni władzę ustawodawczą, przy czym każdy z trzech regionów posiada własny taki organ. Państwo należy do jednego z najlepiej rozwiniętych w Europie pod względem gospodarczym, jak również państwem, które nakłada jedne z najwyższych podatków. Belgia to w większości kraj nizinny, kraj ten należy do dorzecza dwóch rzek: Skaldy i Mozy, jak również leży w zlewisku Morza Północnego. Miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów jest Antwerpia - największy ośrodek szlifowania diamentów.