single

Piramidy i nie tylko

Piramidy  – znak szczególny Egiptu. Obraz tych budowli zna chyba ogół ludzkości. 

Wielki wizjoner i budowniczy Imhotep rozpoczął budowę grobowca dla  faraona Dżesera w początkach XXVIII wieku p. n.e. w Sakkarze. Początkowo  była to mastaba, jakie budowano już wcześniej, jednakże zamiast  nietrwałych cegieł użył kamienia. Jego projekt na planie prostokąta miał  66 na 75 metrów. Na jej ściętym wierzchołku nadbudował trzy kolejne  mniejsze mastaby. To jednak nie wyczerpało jego wizji, gdyż zdecydował  się powiększyć podstawę do 118 na 140 metrów, a także dodał jeszcze dwie  mastaby, co utworzyło piramidę schodkową o wysokości 60 metrów. We  wnętrzu rozmieszczono korytarze oraz komorę grobową.

Najstarsze piramidy Egiptu

W późniejszym  okresie kształt piramid został zmieniony. Pierwszą piramidą o kształcie  regularnego ostrosłupa na planie kwadratu zbudowano dla faraona Huni z  III dynastii. Okres IV dynastii to wielkie piramidy w Gizie. Sposób, w  jaki zostały zbudowane, zadziwia do dziś, gdyż transport, obróbka, a  następnie umieszczenie kilkutonowych bloków w kształt piramidy, z  których największa, Cheopsa, zbudowana na planie kwadratu o boku 230  metrów, ma wysokość aż 147 metrów. Taka konstrukcja nawet współcześnie,  przy użyciu specjalistycznego sprzętu, byłaby przedsięwzięciem  nadzwyczaj kosztownym i trudnym. Świadczy to o wielkim kunszcie,  talencie, wyobraźni oraz doświadczeniu budowniczych.

Znaleziska w piramidach

Wielkiej Piramidzie  Cheopsa towarzyszą dwie nieco mniejsze, Chefrena i Mykerinosa. Życie  pozagrobowe starożytnych Egipcjan miało ogromne znaczenie, dlatego  czyniono wszystko, by ciało faraona, ludzkiego wcielenia bogów, a także  jego dobra złożone razem z ciałem, zachowały się w niezmienionym stanie.  Stąd mumifikacja oraz skryte w plątaninie korytarzy komory grobowe, co  miało zapobiec zniszczeniu, a także ewentualnej grabieży. Jak wiadomo  ludzkiej pazerności nie powstrzyma ani władza, ani religia, dlatego te  wszystkie środki zapobiegawcze. Niestety nawet to nie powstrzymało  rabusiów. W żadnej z komór grobowych w piramidach nie zachowały się  przedmioty codziennego użytku ani drogocenne dzieła ówczesnych  rzemieślników, które miały służyć i podkreślać splendor zmarłego faraona  na wieki.

Jak cenne były to rzeczy, wiemy po odkryciu niewielkiego  grobowca faraona Tutanchamona w Dolinie Królów, luksorskiej nekropolii,  wypełnionego po brzegi dobrami doczesnymi. Nawet trudno sobie wyobrazić,  jak wielkie bogactwo mogło towarzyszyć najpotężniejszym władcom, skoro  panującego niezbyt długo, zmarłego młodo króla wyposażono tak bogato. Te  wszystkie skarby, a także zmumifikowane ciała władców możemy zobaczyć w  Muzeum w Kairze.

Wielkim piramidom w Gizie towarzyszy, a może ich  strzeże, potężny posąg sfinksa z białego wapienia ok. 2550 r. p. n.e.  Jego głowa najprawdopodobniej jest podobizną Chefrena, z którego rozkazu  posąg został wykonany. Jeśli chcecie poczuć potęgę władców Egiptu,  koniecznie powinniście skonfrontować ją z piramidami na miejscu, gdyż  dopiero tam można poczuć ich ogrom.