single

Krym, Karpaty, Kijów - czyli co wiadomo nam na temat Ukrainy?

Ukraina to piękny kraj, często niedoceniany przez polskich turystów, położony w europie Wschodniej. Nazwa tego państwa ma najprawdopodobniej początek w rdzeniu "kraj", który w językach słowiańskich oznaczał tyle co coś pokrojonego. Suwerennym krajem jest dopiero od roku 1991, a skutki silnego procesu rusyfikacji można tam dostrzec do dnia dzisiejszego. Warto wspomnieć, że pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy była Polska (2 grudnia 1991r.).

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że językiem urzędowym jest właśnie ukraiński, a nie rosyjski. Pomimo tego, że dominującą część obywateli stanowią Ukraińcy, to jednak nie wszyscy posługują się na co dzień swym ojczystym językiem. Ukraina jest republiką prezydencko-parlamentarną, na czele której stoi prezydent. Jest krajem wyżynnym, na którym występuje wiele stepów. W skład terytorium wchodzą Karpaty (strona zachodnia) oraz Góry Krymskie.

Ponadto kraj ten od południa graniczy z Morzem Czarnym i Azowskim. Do grona sąsiadów Ukrainy należy zaliczyć: Polskę, Słowację, Węgry, Białoruś, Rumunię, Mołdawię oraz Federację Rosyjską. Od 1934r. stolicą państwa jest Kijów, które stanowi jego centrum polityczne i kulturalne. Wyróżnia się zasadniczo dwie strefy klimatyczne na terenie tego kraju: umiarkowanego kontynentalnego oraz morskiego (np. na Krymie).