single

Finlandia - kraj szybkiego rozwoju

Za początek państwa fińskiego przyjmuje się rok 1917, wtedy bowiem upadła władza carska. Brak tradycji państwowych był spowodowany również wcześniejszą niewolą szwedzką, a następnie stuletnią zależnością od państwa rosyjskiego. Nic więc dziwnego, że do XX wieku Finlandia była krajem dość zacofanym, co zmieniło się po II wojnie światowej.

Obecnie należy do państw socjalnych z prywatną własnością, co z kolei przyczynia się do bardzo wysokich podatków w tym państwie. Powierzchnia tego kraju wynosi 338 145 km2, co daje mu 64. miejsce w skali światowej, natomiast liczba ludności daje w klasyfikacji 113 miejsce. Finlandia do pewnego czasu była republiką semiprezydencką, natomiast w 2000 roku przyjęła nowy system parlamentarno-gabinetowy. Głową państwa jest prezydent, którego kadencja wynosi sześć lat, a do jego obowiązków należy m.in.: mianowanie premiera, kanclerza sprawiedliwości, ministrów, kontrola parlamentu, administracji, zwierzchnictwo sił zbrojnych itd.

W Finlandii funkcjonują dwa języki urzędowe: fiński oraz szwedzki. Największą aglomeracją, a zarazem stolicą państwa są Helsinki. Kraj ten graniczy z Norwegią, Szwecją i Rosją, co ma ścisły związek z jego rozwojem przemysłowym i gospodarczym. Co ciekawe Finlandia zajmuje czwarte miejsce pod względem stwarzania najlepszych warunków życia dzieciom i młodzieży. Ponadto z badań wynika, że dzięki reformie edukacji na początku lat 70., poza matematyką fińscy uczniowie zajmują pierwsze miejsce we wszystkich dziedzinach nauki.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć oferty magicznych wycieczek do Finlandii: https://planetescape.pl/kraj/finlandia/